stosowane są również:
skrót "TCK" i określenie ang. "Craniosacral"

"Podstawą Zdrowia na wszystkich jego poziomach, jest uznanie odpowiedzialności za własne myśli, postawy i uczucia. Bez takiego poczucia odpowiedzialności wraca nierównowaga i występują jej nowe formy."

Biodynamiczna terapia czaszkowo-krzyżowa (Biodynamic craniosacral therapy, BCST) to holistyczny system terapeutyczny, osadzony w tradycji duchowej Ayurwedy, opisany po raz pierwszy przez Dr R. Stone'a, a następnie rozwinięty przez amerykańskich lekarzy osteopatów: Dr W.G. Sutherlanda, Dr Uppleger'a i F. Sills'a.

Jest to metoda skutecznie równoważąca zaburzenia równowagi układu czaszkowo-krzyżowego. Układ ten tworzą anatomiczne i fizjologiczne części rdzenia ciała, składające się z systemu membranowego opony twardej mózgu i rdzenia kręgowego oraz wszystkich przymocowanych do niej struktur kostnych i powięziowych. Są one związane z ruchem, pulsacją i mocą płynu mózgowo-rdzeniowego i tworzą Pierwotny System Oddychania.

Ten ruch jest przejawem "oddechu życia" w nas (Breath of Life), rozumianego jako pulsacyjny ruch Pierwotnej Energii Życia - energii niezbędnej dla dobrego zdrowia i radości życia. Jest pierwotną energią utrzymującą zakodowany genetycznie hologram każdego z nas, decydującą o wszystkich aspektach zdrowia (ciała, umysłu i sfery duchowej).

W ten sposób terapia czaszkowo-krzyżowa umożliwia wyrażenie w pełni "oddechu życia" i prowadzi do poprawy zdrowia na wszystkich jego poziomach (fizycznym, emocjonalnym i mentalnym).

Skuteczna przy: bólach głowy i migrenach, chronicznym zmęczeniu, nerwicach i stanach depresyjnych, zaburzeniach hormonalnych, bólach ramion i pleców, problemach z trawieniem i krążeniowych, nadpobudliwości, kłopotach w uczeniu się, w problemach po stresach emocjonalnych, bólach pourazowych, obniżeniu odporności (i innych...).

Terapia czaszkowo-krzyżowa znana jest w Polsce także jako terapia kranialna (Craniosacral Therapy). Terapeuci należący do Stowarzyszenia Polarity-Polska zostali przeszkoleni w zakresie tej metody przez Andreę Axt, instruktorkę APTA. Nasi terapeuci stosują terapię Polarity i biodynamiczną terapię czaszkowo-krzyżową.

W ostatnich latach w Warszawie w odbyły się specjalistyczne kursy Terapii Czaszkowo - Krzyżowej:

  • Praca z dziećmi - Zasady Uzdrawiania. Zastosowanie Terapii Czaszkowo - Krzyżowej u dzieci (poziom V TCK)
  • Pływy i pulsacje - Oddech życia i duchowe esencje istoty ludzkiej
  • kurs VI°- embriologia, praca z kobietą w ciąży, w okresie połogu, praca z noworodkiem
  • kurs III°- trauma i równoważenie układu nerwowego
  • Pływy i pulsacje II°
  • Trauma i równoważenie układu nerwowego
  • kurs IV° Terapii Czaszkowo - Krzyżowej
  • kurs I° Terapii Czaszkowo-Krzyżowej

Kursy prowadziła Andrea Axt (Montreal), instruktorka American Polarity Therapy Association (APTA)