Wybrany dn. 17.03.2012 na trzyletnią kadencję:

 

Julia Popcowa - Prezes
Małgorzata Osiecka - Wice Prezes
Zdzisława Matulewicz - Sekretarz
Anna Najberg - Skarbnik
Iga Symonowicz - Członek Zarządu
Beata Wielądek - Członek Zarządu
Ewa Wolińska - Członek Zarządu

 


Komisja Rewizyjna:
Teresa Salis-Bijak (przewodnicząca),
Tomasz Grzymkowski, Bonawentura Szala