HISTORIA

Stowarzyszenie jest organizacją non profit. Zebranie założycielskie odbyło się 10.07.1995 roku.
Nasza organizacja została zarejestrowane w Warszawie 2 stycznia 1996 roku jako
STOWARZYSZENIE POLARITY POLSKA.

W 2012 roku minęło 17 lat od zawiązania się grupy założycielskiej, która powołała do życia Stowarzyszenie Polarity: opracowała statut, zasady kodeksu etycznego i skupiła wokół siebie osoby zainteresowane własnym rozwojem oraz propagowaniem zdrowia rozumianego szeroko - nie tylko jako zdrowe ciało, ale także jako harmonijny styl życia i realizowanie swojego potencjału.

 

NOWA NAZWA

W związku z rozszerzeniem działalności, dokonana została zmiana nazwy stowarzyszenia.
W roku 2008 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały, wprowa-
dzające zmiany w statucie, związane z rozszerzeniem działalności oraz zmianę nazwy na:
POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII POLARITY I CZASZKOWO-KRZYŻOWEJ
.

 

CELE I DZIAŁALNOŚĆ

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Terapii Polarity i Czaszkowo-Krzyżowej należą do grona osób
propagujących ekologiczne podejście do życia. Wspierają swoich bliskich w rozwoju i jako terapeuci
pomagają innym osobom w dochodzeniu do pełni zdrowia i zadowolenia z życia.

Aby zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia musisz się zalogować.
Jeśli nie masz jeszcze konta użytkownika - zarejestruj się !

Nasza organizacja wyznacza standardy i rekomenduje nauczycieli i terapeutów Polarity
i terapii Czaszkowo-Krzyżowej (Biodynamicznej) oraz wspiera organizację kursów i szkoleń w tym zakresie,
udostępniając informacje o nich na tej stronie.

Jedną z form działalności jest organizowanie seminariów dla członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych:

  • seminaria "prozdrowotne" - pomagamy sobie wzajemnie stosując Terapię Polarity i Czaszkowo-Krzyżową
  • seminaria doszkalające - prowadzone przez członków Stowarzyszenia lub zaproszonych specjalistów.

Seminaria są ważnym źródłem wiedzy terapeutycznej i inspiracji w pracy z pacjentami.

 

ZAPRASZAMY

Do Polskiego Stowarzyszenia Terapii Polarity i Czaszkowo-Krzyżowej mogą zapisać się osoby, które ukończyły
kurs Polarity co najmniej I° (w wymiarze min. 50h) i/lub kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (w wymiarze 100 godzin) oraz akceptują statut i kodeks etyczny Stowarzyszenia.