Dieta jest jedną z czterech dziedzin holistycznego systemu zdrowotnego Polarity - obok terapii, ćwiczeń joga - polarity i wytwarzania pozytywnych postaw. Podstawowym celem diety jest budowanie zdrowia poprzez taki sposób odżywiania, aby dostarczyć organizmowi odpowiednich składników pokarmowych dostosowanych do indywidualnych i aktualnych potrzeb człowieka.

A więc dietę Polarity opracowujemy indywidualnie dla każdego, stosownie do jego potrzeb zdrowotnych w danym okresie.

Warto uświadomić sobie, że sposób w jaki odżywiamy się ma niewiele wspólnego z faktycznymi naszymi potrzebami, a dużo więcej ze stanem psychiczno - emocjonalnym. Często korzystamy z jedzenia po to, żeby zaspokoić potrzeby, których nie można zaspokoić inaczej. Dlatego warto tak ustawić nasze codzienne odżywianie żeby zamiast zasady "żyć aby jeść" stopniowo realizować zasadę "jeść aby żyć" - oczywiście nie pozbawiając się przyjemności smakowania i jedzenia.

Zalecenia diety Polarity odpowiednio dobrane dla każdego będą opierały się na zasadach równoważenia i umiarkowania oraz harmonii i różnorodności. Terapeuta Polarity szczegółowo określi zestaw koniecznych i pożądanych pokarmów, uwzględniając potrzeby zdrowotne i ewentualnie występujące niedobory witamin i składników mineralnych; wymienia także produkty zbędne i szkodliwe w danym okresie.