Profilaktyka zdrowia z punktu widzenia terapii Polarity oznacza dążenie do równowagi fizycznej, jasności umysłu i rozwoju duchowego. Wymaga ona zdecydowanej zmiany w traktowaniu swojego organizmu, w który nie tylko z uwagą należy się wsłuchiwać ale również obdarzać go miłością i szacunkiem. Trzeba też zrozumieć, że to właśnie zdrowie decyduje o jakości życia każdej osoby - nas, naszych najbliższych oraz tych, z którymi współpracujemy.

Nasze samopoczucie fizyczne zależy od tego, czy jesteśmy radośni i pełni harmonii, czy mamy pogodę ducha i postępujemy racjonalnie. Czy nie jesteśmy ciągle opanowani przez smutek, rozdrażnieni, mamy nieuzasadnione lęki i przestajemy radzić sobie z zadaniami, które stawia przed nami życie.

Dokuczliwe choroby często dotyczą całej rodziny. Warto się zastanowić nad tym, dlaczego w jednych rodzinach są one stałym współlokatorem, a w drugich rzadkim gościem.

Profilaktyka zdrowia w porównaniu z leczeniem już nabytej choroby jest znacznie łatwiejsza, przyjemniejsza, tańsza i wymaga mniej czasu. Planowe zajmowanie się swoim zdrowiem bez borykania się z bólem, ciągłym zdenerwowaniem i zmęczeniem, opłaca się bardziej niż doprowadzenie swojego organizmu do choroby. Stan ten zużywa naszą energię na zmaganie się z codziennymi dolegliwościami, wymaga chodzenia do lekarzy, czasem pobytu w szpitalu i powoduje mniej lub bardziej długie okresy niedyspozycji życiowej. Profilaktyka oszczędza nasze wydatki na drogie wizyty lekarskie i leki, nie okrada nas z możliwości pracy i zarobkowania.

Jedną z dobrych metod, którą można zastosować i uzyskać wczesne i pozytywne efekty zdrowotne, jest Terapia Polarity. Metoda ta pozwala zrozumieć przyczyny i źródła choroby, wykorzystuje naturalną zdolność organizmu do dążenia do zdrowia, wskazuje możliwości i sposoby jego poprawy. Terapia zakłada holistyczne podejście do organizmu człowieka, czyli traktowanie jego funkcjonowania jako współpracy wzajemnie zależnych sfer: ciała fizycznego, emocji, sposobu myślenia i postępowania. Według tego założenia przy każdym zaburzeniu zdrowia chore jest całe ciało, natomiast objawy mogą mieć charakter lokalny (np. chore serce, wątroba czy kręgosłup). Dolegliwości zwykle wy stępuj ą w najbardziej osłabionym miejscu ciała. Aby im zapobiec należy w celu poprawy swojego zdrowia pracować z całym ciałem, a nie tylko z miejscem, w którym występują objawy.