Pięć Elementów to pięć jakości energii, które przenikając się tworzą energetyczne wzorce człowieka. Jakość energii w każdym centrum (czakramie) odnosi się do przyporządkowanych mu procesów fizjologicznych i psychicznych. Pięć elementów zarządza fizycznymi i psychicznymi przejawami emocjonalnej aktywności. Energie te stanowią pomost pomiędzy ciałem i umysłem. Zdrowie zależy od zrównoważonych i harmonijnych relacji pomiędzy nimi.

Element Eteru

ImageCentrum Eterowe mieści się w rejonie gardła i tworzy pole do manifestowania się innych elementów: Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi. Eter wyznacza granice naszej przestrzeni osobistej, wpływa na zdolność komunikacji.

Centrum Eterowe uważa się za siedzibę osobowości w ciele fizycznym. Odpowiada za ogólny stan emocji, spokój, harmonię, poczucie równowagi między dumą z siebie, przywiązaniem do własnego ego a pokorą oznaczającą otwartość, elastyczność i prawdziwą skromność. Przy zrównoważonym Elemencie Eteru nasze myśli są jasne, spokojne i pozytywne. Czujemy się radośni i szczęśliwi.

Eter odpowiada za słuch - nie tylko słyszenie dźwięków lecz słuchanie ze zrozumieniem. Często subtelny dźwięk wykorzystuje się w praktyce medytacyjnej, która sama w sobie równoważy i rozwija jakość energii Eteru.

Osoby z zaburzonym, "skurczonym" Eterem odczuwają frustrację, niezadowolenie, przygnębienie (często depresję), brak możliwości sprostania wymaganiom i obowiązkom; także: przytłoczenie problemami natury ogólnej (np. narodu, świata), osaczenie, niemożność rozwiązania problemów. Towarzyszy im stała chęć użalania się nad sobą. "Skurczony" Eter objawia się w ciele dolegliwościami gardła (np. ból, chrypka, zanik głosu, anginy), tarczycy i przytarczyczek. 

Element Powietrza

ImageElement Powietrza jest pierwszym "ruchomym" elementem, odpowiedzialnym za ruch i aktywność wszystkich poziomów ciała fizycznego, emocjonalnego i mentalnego. Odczuwany jako ruch dla wszystkich procesów życiowych lub zastój, zablokowanie powodujące brak plastyczności i sztywność w procesach myślowych, emocjonalnych i fizycznych.

Powietrze rządzi aktywnością myślową i świadomymi uczuciami, przyciąganiem i odpychaniem. Czakram Powietrza związany jest z Centrum Serca odpowiadającym za przyjmowanie i dawanie miłości. Osobę o "otwartym sercu" charakteryzuje niepożądliwość rozumiana jako miłosierdzie, współczucie przejawiające się jako troska o innych.

Osoba z zablokowanym Elementem Powietrza odrzuca nowe propozycje, rozwiązania, idee. Charakteryzuje ją skłonność do częstego smutku, strachu, wiecznych obaw i uczucie litości. Wszelkie działania są paraliżowane. W stanie nierównowagi energii Elementu Powietrza mogą występować poważne zaburzenia emocjonalne.

W ciele fizycznym Powietrze odpowiada za równowagę pracy przywspółczulnego układu nerwowego, pracę serca, układu odpornościowego (grasicy), funkcjonowanie płuc, oskrzeli, nerek, nadnerczy, okrężnicy, krążenie krwi, giętkość stawów i płynność ruchów; także za oczyszczanie naszego organizmu, usuwanie zbędnych produktów przemiany materii.

Element Ognia

ImageElement Ognia kieruje naszą siłą, dostarcza ciepło do wszystkich części ciała. Mieści się w Centrum Ogniowym (splot słoneczny). Element Ognia jest odpowiedzialny za siłę i kierunek tego ruchu. Jest źródłem żywotności ciała, dostarcza energię życiową.

Osoba z silnym i zrównoważonym ogniem ma zapasy siły życiowej, moc, jasność umysłu i celu do którego dąży oraz wnikliwy intelekt. W stosunku do innych osoba taka jest bezpośrednia i uczciwa, pełna wewnętrznego ciepła, troskliwa i pomocna, cechuje ją życiowy entuzjazm; jest impulsywna i szybka w działaniu. Element Ognia odpowiada za umiejętność przebaczania sobie i innym.

Nierównowaga w elemencie Ognia powoduje brak wrażliwości i nieczułość, chęć manipulowania innymi i egoizm. Ogień w nadmiarze prowadzi do gniewu, urazy, obrazy, złości, złośliwości i negatywizmu w mówieniu i działaniu. Emocje te skierowane przeciwko sobie prowadzą do utraty poczucia bezpieczeństwa, bezsilności i załamania. Czasami tendencje takie bywaj ą ukrywane i tłumione, a nawet kompensowane jako pozory aktywności dobroczynnej, głoszenie wzniosłych idei itp.

W ciele odpowiada za funkcjonowanie układu pokarmowego - wątroby, woreczka żółciowego, żołądka, dwunastnicy, trzustki oraz pracy śledziony.

Element Ognia rządzi wzrokiem i jakością wglądu na poziomie mentalnym i emocjonalnym; głodem i trawieniem, a jego równowaga potrzebna jest do sprawnego kontrolowania temperatury i zrównoważonej przemiany materii.

Element Wody

ImageWedług dr Stone sfera ta decyduje o jakości naszego życia. Kieruje giętkością ciała, umysłu, uczuć. Centrum (czakram) Elementu Wody znajduje się w obszarze miednicy (około 3 cm poniżej pępka).

Zrównoważony Element Wody, swobodny przepływ tej energii, daje nam elastyczność poglądów, uczuć i emocji a także - dobrą pamięć. Ważną cechą zrównoważonej energii Wody jest przyjmowanie wszystkiego z miłością, wrażliwością i troską; gdy energia ta jest niezrównoważona przejawia się jako zbyt silne przywiązanie - dotyczyć to może rodziny, społeczeństwa, myśli, przedmiotów czy doświadczeń. Element Wody rządzi też w znacznej mierze naszą nieświadomością i naszą seksualnością.

Przy niezrównoważonym elemencie wody ogarniają nas nieświadome pożądania, urazy, zahamowania. Często też ulegamy niekontrolowanym wybuchom emocji, płaczu, użalania się nad sobą, gniewu. Hamuje to nasz rozwój.

W ciele Element Wody odpowiada za ilość i jakość płynów. Rządzi równowagą układu wydzielniczego, a więc układem limfatycznym i jego pracą oczyszczającą, odtruwającą organizm; rządzi także gruczołami trawiennymi, potowymi, wytwarzaniem płynu mózgowo-rdzeniowego, układem rozrodczym. Łączy nas z Ziemią i światem fizycznym.

Element Ziemi

ImageElement Ziemi krystalizuje naszą sferę fizyczną (anatomię i fizjologię).

Centrum (czakram) Ziemi znajduje się w okolicy krocza. Wpływa na ukształtowanie się naszych uczuć, myśli, działania. Podobnie jak Element Wody związany jest z naszą podświadomością.

Podstawowe wartości, za które odpowiada Element Ziemi przy zrównoważonym przepływie energii to: odwaga, cierpliwość, wytrwałość, stałość, praktyczność i konsekwencja w działaniu. Charakteryzuje nas wtedy pozytywny stosunek do świata, samych siebie, współdziałamy z otoczeniem w sposób harmonijny, bezpośredni i odważny na każdej płaszczyźnie życia (rodzinnej, społecznej, zawodowej itp.)

Zaburzony Element Ziemi objawia się: lenistwem, roztargnieniem, ograniczoną wyobraźnią, skłonnością do rutyny, uleganiem emocjom, małostkowością a przede wszystkim nasilającym się strachem (aż do paraliżującego strachu ograniczającego w danym momencie naszą świadomość). Ogarnięci strachem mamy stałe poczucie winy, niepewności i niepokoju o zdrowie swoje i najbliższych, o przyszłość, odczuwamy lęk przed oceną otoczenia.

Element Ziemi odpowiada za każdy ruch spowodowany kurczeniem. Dotyczy to zarówno myśli, sfery emocjonalnej, jak i fizycznej (zgarbione barki, zapadnięta klatka piersiowa, sztywność karku i szyi, skurcze jelitowe, drżące, słabe i bolące uda). Niezrównoważony Element Ziemi to stała walka z trudnościami codziennego życia i monotonnymi obowiązkami.

W ciele fizycznym Element ziemi odpowiada za usuwanie z ciała zbędnych stałych odpadów. Wpływa na skład krwi, budowę kości i kręgosłupa, odnosi się także do zmysłu węchu.